Stichting IAA

Stichting IAA biedt kinderen en volwassenen die te maken hebben met sociaal-emotionele problemen, ontwikkelingsstoornissen, psychische of pedagogische problemen of stagnaties in hun levensloop de mogelijkheid om hiermee doelgericht, optimistisch en krachtig aan de slag te gaan. Dit door gebruik te maken van interventies met ezels (equus asinus).

IAA staat voor Interventions Asinus Assisted

Asinotherapie/onotherapie (therapie met ezels) vindt zijn oorsprong in Italië waar al langere tijd de positieve effecten van de interactie tussen mens en ezel op het gedrag en welbevinden van mensen worden ervaren.

IAA combineert deze achtergrond met inzichten uit de ecologische pedagogiek én een flinke dosis Twentse pragmatiek. De interactie die ontstaat in de driehoek deelnemer, begeleider en ezels maakt mensen bewust van het effect van hun handelen op hun omgeving. Van daaruit leren zij hun eigen kwaliteiten herkennen en kunnen zij werken aan ontwikkeling van hun vaardigheden en talenten.

We creëren samen een leeromgeving waarin het leren reguleren en de vertaalslag naar realistische, dagelijkse situaties centraal staat.
Voor meer informatie kun je vrijblijvend contact met ons opnemen.

Dichter bij jEZELf

null


IAA biedt kinderen en volwassenen die te maken hebben met sociaal-emotionele problemen, ontwikkelingsstoornissen, psychische of pedagogische problemen of stagnaties in hun levensloop de mogelijkheid om hiermee doelgericht, optimistisch en krachtig aan de slag te gaan. IAA staat voor Interventions Asinus Assisted. Samen met onze ezels (equus asinus) ga je met jEZELf aan het werk.

Asinotherapie/onotherapie (therapie met ezels) vindt zijn oorsprong in Italië waar al langere tijd de positieve effecten van de interactie tussen mens en ezel op het gedrag en welbevinden van mensen worden ervaren. IAA combineert deze achtergrond met inzichten uit de ecologische pedagogiek en een flinke dosis Twentse pragmatiek. De interactie die ontstaat in de driehoek deelnemer, begeleider en ezels maakt je bewust van het effect van je handelen op je omgeving en van jEZELf. En van daaruit leer je je eigen kwaliteiten herkennen en kun je werk aan ontwikkeling van talenten.

We creëren samen een leeromgeving waarin leren omgaan met jEZELf en de vertaalslag naar realistische, dagelijkse situaties centraal staat.

Visie en missie

Onze missie is mensen en kinderen dichter bij zichzelf brengen. Als je weet wie je bent, wat je kunt, wat je graag doet en wilt, waar je kwaliteiten liggen en wat je valkuilen zijn, dan kun je in evenwicht komen. Met jezelf en de wereld om je heen. Dan kun je ten volle van het leven genieten, de juiste keuzes maken, je dromen leven, jouw eigen wereld en de wereld om je heen een beetje mooier maken!


Onze visie is dat mensen, jong en oud, altijd in staat zijn tot ontwikkeling, daaraan is nooit een einde. Soms komt die ontwikkeling alleen op een manier die niet lijkt te passen in het kader dat de omgeving heeft geschapen. Of in het kader dat we zelf hebben gecreëerd. En heel vaak komt het op een manier die we niet hadden verwacht. Met deze onbegrensde mogelijkheden tot ontwikkeling willen wij aan de slag.

Door middel van zinvolle activiteiten en doelgerichte interventies met ezels werken wij aan: 

 • Zelfacceptatie/-vertrouwen/-respect 
 • Plezier
 • Persoonlijke groei 
 • Lichamelijke relaxatie 
 • Reductie van agressie en stress
 • Autonomie/zelfstandigheid 
 • Verbinding met de omgeving 
 • Expressie van emotie 
 • Verbeteren van relaties
 • Sociaal gedrag
 • Verbale en non verbale communicatie
 • Sensorische ontwikkeling en identiteitsontwikkeling 
 • Opbouwen van vertrouwen 

Visie en missie

Onze missie is mensen en kinderen dichter bij zichzelf brengen. Als je weet wie je bent, wat je kunt, wat je graag doet en wilt, waar je kwaliteiten liggen en wat je valkuilen zijn, dan kun je in evenwicht komen. Met jezelf en de wereld om je heen. Dan kun je ten volle van het leven genieten, de juiste keuzes maken, je dromen leven, jouw eigen wereld en de wereld om je heen een beetje mooier maken!


Onze visie is dat mensen, jong en oud, altijd in staat zijn tot ontwikkeling, daaraan is nooit een einde. Soms komt die ontwikkeling alleen op een manier die niet lijkt te passen in het kader dat de omgeving heeft geschapen. Of in het kader dat we zelf hebben gecreëerd. En heel vaak komt het op een manier die we niet hadden verwacht. Met deze onbegrensde mogelijkheden tot ontwikkeling willen wij aan de slag.


Door middel van zinvolle activiteiten en doelgerichte interventies met ezels werken wij aan: 

 • Zelfacceptatie/-vertrouwen/-respect 
 • Plezier
 • Persoonlijke groei 
 • Lichamelijke relaxatie 
 • Reductie van agressie en stress
 • Autonomie/zelfstandigheid 
 • Verbinding met de omgeving 
 • Expressie van emotie 
 • Verbeteren van relaties
 • Sociaal gedrag
 • Verbale en non verbale communicatie
 • Sensorische ontwikkeling en identiteitsontwikkeling 
 • Opbouwen van vertrouwen 

Onze Co-therapeuten

IAA Ilene | De Kleine Hoeve

IAA Hugo | De Kleine Hoeve

IAA Guus | De Kleine Hoeve

IAA Kaatje & Teun | De Kleine Hoeve

IAA Jerommeke | De Kleine Hoeve

Zorg voor dieren

Respect voor het welzijn van onze co-pedagogen vraagt een visie op het ethische aspect van de inzet van dieren binnen het kader van Animal Assisted Interventions.

Ethiek

Het gebruik van ezels als co-pedagoog vraagt om een respectvolle houding ten opzichte van de mogelijkheden en het welzijn van de dieren, de natuur en de kennis en competenties van de begeleider. Het werken met de ezels voorziet in de behoefte van deze dieren aan verzorging, aandacht en contact. Het belang van de dieren en de natuur staat hierin voorop.


Deze respectvolle houding wordt gewaarborgd door middel van duidelijke afspraken en controle hierop. De dieren hebben hierin ook een eigen stem. Er wordt respectvol omgegaan met dieren die laten blijken geen plezier te beleven aan het contact met de mensen. De dieren krijgen voldoende rust. Ook is er veel aandacht voor verrijking van de omgeving om de dieren een zo natuurlijk mogelijke ambiance te bieden. Zo is er voor de ezels bestrating, weidegang en een zandbak om te rollen. Ook krijgen ze regelmatig snoeihout om in hun ‘knaagbehoefte’ te voorzien.


De hoefverzorging van de ezels wordt gedaan door Maarten Abbink. Per dier wordt zorgvuldig bepaald hoe de hoeven bekapt moeten worden voor de meest natuurlijke ondersteuning van de hoef, zodat deze optimaal kan functioneren.

Donkey Icon | De Kleine Hoeve

Veterinaire
ondersteuning & controle

Veterinaire ondersteuning en controle wordt verzorgd door dierenarts Jos Hermens van Diergeneeskundig Centrum Weemelanden - Twenterand. Deze verzorgt o.a. de jaarlijkse inentingen, de kwartaalscreening en de zoönosencheck.
Donkey Icon | De Kleine Hoeve

Gecertificeerd

Ons bedrijf is gecertificeerd Zoönosen Bewust Bedrijf (Gezondheidsdienst voor Dieren).
Donkey Icon | De Kleine Hoeve

Veterinaire ondersteuning en controle

Veterinaire ondersteuning en controle wordt verzorgd door dierenarts Jos Hermens van Diergeneeskundig Centrum Weemelanden - Twenterand. Deze verzorgt o.a. de jaarlijkse inentingen, de kwartaalscreening en de zoönosencheck.
Donkey Icon | De Kleine Hoeve

Gecertificeerd

Ons bedrijf is gecertificeerd Zoönosen Bewust Bedrijf (Gezondheidsdienst voor Dieren).

Heb jij behoefte aan meer informatie over Stichting IAA?