Over ons


Locatie De Kleine Hoeve


Uitgangspunten van De Kleine Hoeve

Wij geloven dat mensen en kinderen altijd in staat zijn tot ontwikkeling, daaraan is nooit een einde. Soms komt het alleen op een manier die niet lijkt te passen in het kader dat de omgeving heeft geschapen. En heel vaak komt het op een manier die we niet hadden verwacht. Met deze onbegrensde mogelijkheden tot ontwikkeling willen wij graag met je aan de slag.

Ieder mens kan zich ontwikkelen. Wij gaan uit van de positieve verwachting dat leren altijd mogelijk is, op welke manier dan ook. We werken vanuit de zone van de naaste ontwikkeling.

De verantwoordelijkheid van de voor het leerproces ligt bij jou. Je denkt en beslist mee de in de stappen die worden genomen. Het is van belang dat er samenwerking ontstaat want leven en leren kun je nooit alleen.

Je bent onderdeel van een ecologisch geheel dus we kijken ook naar de omgeving. 

Uitgangspunten van De Kleine Hoeve

Wij geloven dat mensen en kinderen altijd in staat zijn tot ontwikkeling, daaraan is nooit een einde. Soms komt het alleen op een manier die niet lijkt te passen in het kader dat de omgeving heeft geschapen. En heel vaak komt het op een manier die we niet hadden verwacht. Met deze onbegrensde mogelijkheden tot ontwikkeling willen wij graag met je aan de slag.

Ieder mens kan zich ontwikkelen. Wij gaan uit van de positieve verwachting dat leren altijd mogelijk is, op welke manier dan ook. We werken vanuit de zone van de naaste ontwikkeling.

De verantwoordelijkheid van de voor het leerproces ligt bij jou. Je denkt en beslist mee de in de stappen die worden genomen. Het is van belang dat er samenwerking ontstaat want leven en leren kun je nooit alleen.

Je bent onderdeel van een ecologisch geheel dus we kijken ook naar de omgeving. 


Locatie De Kleine Hoeve

De kwaliteit van de interactie is uitgangspunt van de begeleiding of behandeling

Omdat wij deze kwaliteit van groot belang achten zorgen we voor regelmatige bijscholingen, deskundigheidsbevordering, intervisie en reflectie. Deze vormen een onderdeel van een blijvende ontwikkeling van onszelf, onze medewerkers en ons bedrijf.

Ecologisch denken

  • Levend Leren is leren en leven midden in het leven en voor het leven. Een proces dat je leven lang doorgaat. 
  • School, privé, werk maken daar allemaal deel van uit.
  • Levend Leren is een ononderbroken avontuur, een reis door het landschap van je leven.
  • In het leeflandschap zetten we trajecten uit, we noemen dat een ontwikkelingspad.
  • Op De Kleine Hoeve word je de mogelijkheid geboden op zoek te gaan naar je kwaliteiten en talenten.


Daarbij activeren wij het zoeken naar eigen strategieën of oplossingsmogelijkheden om persoonlijke problemen aan te pakken. Door actief mee te denken in oplossingen worden veel problemen rondom gedrag en motivatie voorkomen. Zelf verantwoordelijk mogen zijn voor je eigen leerproces is een van de uitgangspunten van onze methodiek. Een uitdagend leerproces zal bijdragen aan het versterken van je intrinsieke motivatie, je wens om je te ontwikkelen.
Wij geloven in de kracht van de combinatie ‘binnen en buiten’. Wanneer je meer ‘buitenruimte’ krijgt, vergroot dat je ‘binnenruimte’. Een groene omgeving heeft een positieve invloed op o.a. je gedrag, je (werk)houding en motivatie. Werken met natuur en dieren helpt je jezelf te hervinden door de inhoud en de context en door de aandacht voor sociale en fysieke omstandigheden. 

Filosofie

Wij gaan uit van het positieve in elk mens. Wij geloven dat je geluk, hoop en vriendelijkheid kunt ervaren wanneer je je kunt verbinden met je positieve eigenschappen zoals vitaliteit, doorzettingsvermogen en innerlijke wijsheid. Hiermee kan iedereen een positief verschil maken in zijn eigen leven en dat van anderen. Belangrijk hierbij is het werk van Richard Louv (lezenswaardig!).

Wie zijn wij?

Dieren | De Kleine Hoeve

Gerard, Wieke en De 'Beestenbende'

Zoekend naar een fijne plek om te wonen kwamen we Tweede Pinksterdag 1991 op de motor over de Paterswal. En daar stond ons huis, te midden van een enorme hoeveelheid fluitenkruid. Binnen enkele dagen was de koop gesloten. Nog altijd vieren we de dag als een bijzonder moment in ons leven. Inmiddels is De Kleine Hoeve wel behoorlijk uitgegroeid, maar nog altijd zijn we dankbaar dat we deze mooie plek hebben gekregen om samen met onze dieren van te genieten. Helaas is Annet op 21 juni 2021 overleden, maar samen met dochter Wieke is De Kleine Hoeve doorgegaan op de ingeslagen weg.

Gerard

Werkte in het onderwijs aan een cluster 4 school voortgezet speciaal onderwijs. Na het behalen van de Masteropleiding Special Educational Needs met als hoofdthema ‘Natuur en dier en de begeleiding van jongeren met een specifieke hulpvraag’ heeft hij zich steeds meer gespecialiseerd op dit gebied.

Zijn passie voor het werken met jonge mensen met een speciale hulpvraag, de natuur, dieren en zijn creativiteit op het gebied van het vinden van oplossingen wanneer processen dreigen te stagneren zijn de grote drijfveren in zijn begeleiding. Daarnaast is zijn grote kracht de grote verbanden te zien. In de begeleiding van jongeren waarbij veel hulpverlening wordt ingeschakeld is dat een belangrijke kwaliteit, die de afgelopen jaren ook werd ingezet in zijn werk als locatiedirecteur.

Gerard bezit een grote ‘praktische en pragmatische intelligentie’ en een flinke dosis Twentse humor en kalmte. Liever dan aan de vergadertafel, zit hij met een motorkettingzaag boven in een boom, maar doet het allebei even enthousiast.

Wieke

Werkt als pedagoog en Bach bloesem therapeut en heeft daarvoor gewerkt als docent binnen het (speciaal) onderwijs (basisonderwijs, cluster 4 onderwijs, praktijkonderwijs en regulier voortgezet onderwijs).

Na de Masterstudie ben ik vooral in het speciaal onderwijs aan het werk geweest. En heb ik ervaring opgedaan in het werken met mensen met een “speciale” hulpvraag. Ik heb altijd gezocht naar de mogelijkheden binnen de capaciteiten van mensen. Vanuit een positieve blik kun je voor jezelf doelen bereiken en overwinningen boeken om je op een positieve manier te ontwikkelen.

Tijdens de studie kwam naar voren dat het werken met dieren veel voordelen met zich meebrengt. Dieren zijn eerlijk en helpen mensen zich op een natuurlijke manier te ontwikkelen. Ook spiegelen dieren het gedrag van de mensen. Dit geeft een mooi beeld van de mensen met wie we werken en waar ze naar toe willen.

Voor iedereen is er een weg naar de toekomst en het mooie is dat je die op je eigen manier mag ontdekken en dat ik daarbij mag helpen.

De 'Beestenbende'

Momenteel verblijven er op De Kleine Hoeve een groot aantal dieren. Aafke de koe, Lucille de fjord en Gauski de ijslander. Verder zijn er kippen, konijnen, cavia's, ezels, duiven, katten, Puck de hond en geiten.

Begonnen als hobby leveren alle dieren nu hun eigen unieke en waardevolle bijdrage in het proces van leren, ontdekken, werken, ervaren en helen. Wij zien de dieren die bij ons wonen dan ook als onze vrienden en collega’s. Alle dieren krijgen de kans om mee te werken maar hebben ook vrije dagen en vakantie.

We kijken van elk dier afzonderlijk naar zijn mogelijkheden en wensen en proberen daar zoveel mogelijk het natuurlijke gedrag van het dier leidend te laten zijn.